Інфекції. Діагностика та лікування.

Резистентні збудники, Складні питання в протоколах, Статті, Алгоритми лікування, Обговорення практичних випадків

Даний сайт присвячений антиінфекційній терапії та інфекційному контролю

Терапія інфекцій та інфекційний контроль стають дедалі більшою проблемою та витратами і в майбутньому цей процес лише пришвидшиться. Пандемія COVID-19 є додатковим фактором, хоча й заздалегідь непередбачуваним, який значно прискорить зростання резистентності. Причина та неминучість цього закладені у біологічних особливостях мікроорганізмів.

Якщо процес не контролювати, схоже, недалекий той час, коли апендектомія або звичайне втручання на м’яких тканинах стануть схожими на «рулетку» в плані ризику виникнення та результатів інфекційних ускладнень, причому більш сумних, ніж у «доантібіотикову» еру.

INFECTIONTREAT.COM - Професійно про раціональну антибіотикотерапію

ЧИМ МИ займаємось?

Розробка протоколів лікування

Протоколи з діагностики та терапії інфекцій не охоплюють усі випадки, особливо у разі полірезистентних збудників.

Проблему можна зменшити, підібравши літературу з цих питань. Це один із напрямів, що реалізуються цим ресурсом.

Розробка алгоритмів лікування

Там, де можливо, ми віддаємо перевагу відображати накопичену практично значущу інформацію з діагностики та лікування у вигляді інтерактивних алгоритмів дій.

Алгоритми розробляються як за нозологічним, так і за етіотропним принципом.

Розробка статистично-аналітичної AMR системи

Ми розробляємо систему накопичення, зберігання, аналізу та прогнозування даних антибіотикорезистентності на базі програмного пакету AMR for R у співробітництві із спеціалістами Медичного центру університету Гронінгену (University Medical Center Groningen).

Контрактні послуги

Ми можемо створити для Ваших задач алгоритм антимікробної терапії по нозології чи окремому збуднику з урахуванням всіх сучасних наукових даних та особливостей Вашої клініки або перетворити будь-який Ваш алгоритм лікування, діагностики чи дій у інтерактивний веб-застосунок на базі нашої програмної бібліотеки.

Статті

Ми співпрацюємо із клінічними мікробіологами та лікарями, які надають статті та проводять огляди літератури з актуальних питань антиінфекційної терапії.

По цих роботах можна і бажано проводити аргументовані дискусії.

Кооперація

Ми будемо раді бачити в нашій команді авторів нових матеріалів, особливо тих, хто працює з проблемами антиінфекційної терапії та інфекційного контролю в стаціонарах, оскільки поставлені задачі досить обширні, а спільна робота дозволить швидше та повніше їх охопити.

Також ми шукаємо профільних спеціалістів для формування розділів по антиретровірусній терапії, ВІЛ-інфекціям та терапії вірусних гепатитів.

Звʼязатися з нами можна за допомогою контактної форми на сторінці Про проект